top of page
1/17
Kim jesteśmy i jak działamy...

 

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdego oddziału.

Przedstawiciela wybiera każdy z oddziałów na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

Pełnimy swoje funkcje społecznie i nie pobieramy za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

 

Zapewniamy współpracę rodziców ze szkołą staramy się zapewnić rodzicom rzeczywisty wpływ na jej działalność.

Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.

Inicjujemy imprezy szkolne: "Mikołajki", kiermasz ciast, konkursy.

Opiniujemy projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

Współfinansujemy nagrody na koniec roku szkolnego oraz nagrody w szkolnych konkursach.

Szczegółowy opis zakresu działalności Rady Rodziców znajdą Państwo w naszym regulaminie.

O bieżącej działalności informujemy na stronie internetowej.

 

Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Sugerowana semestralna kwota składki to 40zł.

Sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani wydatkami ponoszonymi na bieżącą działalność, zachęcamy do kontaktu z nami.

Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic ucznia naszej szkoły może się z nimi zapoznać.

Wpłat można dokonywać na nasze konto, osobiście do skarbnika Rady Rodziców lub poprzez skarbników klasowych.

Na Radę Rodziców można też przekazać 1% podatku.

 

Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, pytania, sugestie dotyczące pracy szkoły lub naszej działalności czekamy na Państwa uwagi.

Zachęcamy do kontaktu mailowego rrsp124@interia.pl

bottom of page