top of page

W roku szkolnym 2023/2024
 
obiady od 05.09.2023 dostarczać będzie :

  "Smaczek" Ewa Widur
https://www.smaczek.net/
Cena obiadów:

Zupa - 5,00 zł
Samo drugie danie z wodą - 14,00 zł
Drugie danie z zupą i wodą - 16,00 zł
Pierwsze zamówienie będzie zbiorcze - informacja zostanie przesłana przez LIBRUS. 
Po  zbiorczym wszelkie zmiany ustalać indywidualnie przez e-
mail:

e-mail: kontakt@smaczek.net



Odwoływanie obiadów na dany dzień do godziny 8:00 

e-mail: kontakt@smaczek.net

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem tego terminu zostaną odliczone od płatności za kolejny miesiąc.
 UWAGA! Obiady ze szkoły prosimy odbierać do godz. 15.00.
imię i nazwisko dziecka, SP124, klasa, miejsce gdzie posiłek ma być dostarczony - Sucharskiego, Weigla
oraz jaka porcja (z zupą czy bez)

Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1-go do 5-go dnia każdego miesiąca.

MBANK

Nazwa odbiorcy: Ewa Widur SMACZEK

Adres odbiorcy: ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

Nr. Rachunku: 11 1140 2004 0000 3102 8029 2771

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, klasa ucznia, oraz ilość obiadów.


bottom of page